Меню
Количество: 780 мл.

Време за приготвяне: 6 мин.

Продукти:
  • 2 ч. (264 гр.) ванилов сладолед
  • 1 1/2 ч.л. нес кафе
  • 3/4 ч. (180 мл.) мляко
  • 1 ч. (240 мл.) кубчета лед

Приготвяне:
  • 1. Поставете всички съставки в каната на Vitamix в посочения ред и сложете плътно капака.
  • 2. Задайте бутона за скоростта на позиция 1 .
  • 3. Включете уреда и бавно увеличете скоростта до 10, след това завъртете бутона за най-вискота скорост.
  • 4. Блендирайте за около 1 минута или докато достигнете желаната консистенция.
  • 5. Сервирайте веднага.